Att skapa en lättläst layout

Publicerad: torsdag 16 maj 2019 valentina iskandar

Utgångspunkten i att skriva texter är att du ska vara enkel och tydlig och helst ska du inte använda dig av onödiga krusiduller. I Sverige har många människor av olika anledningar nedsatt syn vilket gör det svårare för dem att läsa tryckt textmaterial. Ju läsvänligare texten är desto lättare blir det för alla att ta del av den och förstå den. I det här blogginlägget kommer du att få tips om hur du kan utforma ett textmaterial som fler kan läsa.

Typografi

Typografi står för bland annat teckensnitt, storlek, radavstånd och mellanrum.
Börjar vi med att titta på teckensnitten så finns det otroligt många att välja mellan, vilken är den mest läsbara?

Teckensnitt

När du väljer teckensnitt bör din utgångspunkt vara att den är tydlig och enkel. Undvik de tunnaste typsnitten och den romantiska skrivstilen, det underlättar för många. Frågar du personer med nedsatt syn vilket typsnitt som de föredrar ligger Arial på 1: a plats. Det är även viktigt att du väljer det typsnittet som inte i vissa sammanhang kan blandas ihop med siffror. I vissa typsnitt kan siffran 1 blandas ihop med bokstaven I se liknande ut (inte i detta fallet). 

Storlek & format 

I många fall gillar de flesta personer med nedsatt syn att storleken på texten är lite större, oftast 14p eller större. Det är viktigt att inte fastna i storlekssiffran utan att faktiskt ta hänsyn till att läsbarheten i teckensnitten skiljer sig från varandra. I vissa sammanhang kan Arial passa bra i 12p medans Georgia passar bättre i 14p. Något att tänka på här är att undvika versaler, det blir svårare att fånga ihop bokstäverna till ord då det skapas en "staketkänsla". Kursiv stil kan också ge negativ effekt för de personerna med nedsatt syn, det är bättre att du lyfter fram specifika ord genom att använda dig utav fet stil i stället. 

Radavstånd, radlängd & mellanrum

Ett rekommenderat radavstånd ska ligga på 2p större än teckensnittet. Säg att vi har en text där teckensnittet är 12p, då bör radavståndet ligga på 14p. Tittar vi på radlängden är oftast 6–13 entimeter det mest behagliga för ögat att läsa. Men glöm inte att textstorleken avgör hur långa raderna bör vara, har du en stor teckenstorlek behöver du även en längre radlängd. Knipning och kerning är två funktioner som används när vi ska reglera mellanrummet mellan bokstäverna. En alltför knip text blir oftast svår att läsa då bokstäverna sitter för tajt intill varandra. En text där bokstäverna är alltför utspridda gör det också svårt för läsaren att uppfatta var orden börjar respektive slutar. Mellanrummen får varken vara för stora eller för små. Lagom är bäst! 

Layout

En trevlig och läsbar layout är enkelt att utforma genom att vara tydlig med vart texten börjar och att markera ut en relevant startpunkt för läsaren, exempelvis med en huvudrubrik. Ge även läsaren en överblick om vad texten kommer att handla om och skapa känslan av att den är lättläst genom att dela upp texten i mindre stycken och använda dig av underrubriker. En artikel, ett blogginlägg eller en övrig text med en layout som är lätt att ta emot i text, färg och bild blir oftast den mest mottagbara! 

Färg & kontrast

Att välja textfärg är inte alltid en enkel uppgift då vi människor upplever läsbarheten på olika sätt. Vissa personer föredrar svart text mot vit bakgrund och andra tvärtom, med andra ord mörk text mot ljus bakgrund eller ljus text mot mörk bakgrund. Vi kan därför säga att det bästa alternativet för dig som väljer att skriva texter som ska anpassas efter alla, är det bästa alternativet att välja färger som ligger i starka kontraster mot varandra. Tonplattor kan i vissa fall förekomma att skribenter använder sig av för att belysa vissa meningar eller ord, försök att undvika det. Vill du belysa en text rekommenderar vi istället att du ramar in den. 

Bilder och texter

Vill du inkludera bilder i din text är det viktigt att dem både har bra skärpa och kontrast. Röriga bilder där innehållet är svårt att förstå skapar ingen god effekt. Lägg gärna till en bildtext som förklarar innehållet, alternativt att du placerar bilden i anslutning till en text med bildförklaring. Gör det lättare för din läsare att förstå relevansen av att bilden faktiskt är med. Säg att ditt inlägg ska handla om vilka växter som är bäst att ha på kontoret. För att beskriva detta på bästa sätt vill du visualisera kvalitén och väljer därför att fotografera bladen som syns på bilderna nedan. Vilken hade du valt att publicera? Det är egentligen inte svårt. Välj det du själv och vad du tror att många andra hade velat se!

Sammanfattning

1. Välj tydliga och enkla teckensnitt och håll brödtexten till minst 1214p med ett normalt radavstånd och en radlängd på 6–13 centimeter. Glöm inte att tänka på kontrasten på texten i relation till dess bakgrund, ljus mot mörk eller mörk mot ljus.

2. Ge dina läsare en relevant startpunkt genom att börja med huvudrubrik, dela upp texten i stycken och tillägga underrubriker. 

3. Håll en god kvalitet på dina bilder med hög skärpa och kontrast. Ska du ha bildtexter bör de vara lika stora som brödtexten, minskar du storleken rekommenderar vi att du har texten i fet stil. 

4. Tänk på mottagaren. Det är lättare för dig att förstå innehållet du skapar men det är din mottagare som ska ta emot ditt budskap. 


Läs också

Så skriver du bra content på webben - 10 tips 

Bästa tipsen för bättre bilder med mobilkameran

Hur skriver du en bra artikel?

5 tips för bättre texter!

Nyfiken på hur vi kan göra er mer framgångsrika?

Prata webb med oss