Integritetspolicy / Cookies


 

Integritetspolicy / Cookies

I denna policy beskrivs hur dina personuppgifter behandlas när du använder våra produkter och tjänster. Syftet med policyn är att ge dig inblick i hur och vilka personuppgifter som samlas in när du använder WM3 och vad vi gör med dem. 

Parter

HL Design & Media AB ("HL Design"), 556671-3540, Kungsgatan 3, 352 30 Växjö, är personuppgiftsansvarig för behandling av dina uppgifter i och ansvarar för att webbplatsen kan nyttjas på ett tryggt och säkert sätt. 

Vilka uppgifter behandlar vi?

En detaljerad lista över de personuppgifter som behandlas, vid vilka tillfällen de behandlas samt vilken laglig grund behandlingen sker på finns beskrivet i Bilaga 1 - Kategorier av personuppgifter. 

Varför behandlas dessa uppgifter?

Vil behandlar uppgifterna för att tillse att HL Design fullgör de åtaganden bolaget har gentemot dig enligt avtal, samt för att säkerställa att vi uppfyller de krav och förväntningar du som kund och användare har av webbplatsen. Databehandlingen krävs även för att kunna identifiera dig, registrera statistik, administrera data samt för marknadsföring. 

Vem/vilka delar vi uppgifterna med?

För att webbplatsen ska fungera optimalt använder vi oss av underleverantörer såväl inom som utanför EU/EES. En aktuell och fullständig förteckning över våra underbiträden finns som bilaga till denna integritetspolicy.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar personuppgifter så länge det finns en kundrelation eller så länge som krävs för att fullgöra åtaganden enligt avtal samt denna policy. Dina personuppgifter anonymiseras alternativt raderas vid avtalets upphörande (såvida inte lagen kräver annat). 

Dina rättigheter

Som registrerad användare har du rätt att:

  • Begära ett registerutdrag över de uppgifter som finns lagrade om dig
  • Korrigera felaktig eller ofullständig information
  • Begränsa behandling av personuppgifter till dess att de blivit ändrade
  • Portera personuppgifter
  • Bli glömd (radering kan dock ej ske om avtalet inte längre går att fullgöra, eller om lag säger annat)
  • Återkalla samtycke, lämna klagomål till Datainspektionen samt neka rätten till direktmarknadsföring

 

Bilaga 1 

Kategorier av personuppgifter för webbplatsanvändare

Sammanhang och ändamål Kategori Personuppgifter Laglig grund
Kontakt via kontaktformulär Kontaktuppgifter Namn, e-post Fullgöra avtal
  Identifikation IP-nummer Fullgöra avtal
Kontakt med support via e-post Kontaktuppgifter Namn, e-post, telefonnummer Fullgöra avtal
  Företagsuppgifter Företagsnamn, organisationsnummer Fullgöra avtal
  Ärendeuppgifter Uppgifter i fritext Fullgöra avtal
Kontakt med support via telefon Kontaktuppgifter Namn, e-post, telefonnummer Fullgöra avtal
  Företagsuppgifter Företagsnamn, organisationsnummer Fullgöra avtal
  Ärendeuppgifter Uppgifter i fritext Fullgöra avtal

 

Cookies och konverteringsspårning

Namn Typ Domän Leverantör Syfte Livslängd  
nQ_cookieId lagrad cookie hldesign.se Albacross Nordic AB Identifiera användare 365 dgr  
nQ_visitId lagrad cookie hldesign.se Albacross Nordic AB Identifiera användarsession 365 dgr  
csrftoken lagrad cookie .instagram.com Instagram Säkerhet 365 dgr  
_fbp lagrad cookie .hldesign.se Facebook Marknadsföring 90 dgr  
_gid lagrad cookie .hldesign.se Google Analytics Prestanda 1 dag  
_ga lagrad cookie .hldesign.se Google Analytics Prestanda 730 dgr  
fr lagrad cookie .facebook.com Facebook - 90 dgr  
urlgen session cookie .instagram.com Facebook Funktion (sociala medier) -  
rur session cookie .instagram.com Instagram Funktion (sociala medier) -  
_wm_session session cookie .hldesign.se HL Design & Media AB Spara inloggningsuppgifter -  
_gat session cookie .hldesign.se Google Analytics Prestanda 10 min  
_gads lagrad cookie .hldesign.se Google Ads Marknadsföring, Personaliserad annnons
13 months  
 
             

 

Information om Albacross behandling av dina personuppgifter

We inform you regarding the processing of personal data on the behalf of Albacross Nordic AB (“Albacross”).

Information collected from cookies set in your device that qualify as personal data will be processed by Albacross, a company offering lead identification and ad targeting services with offices in Stockholm and Krakow. Please see below for full contact details.

The purpose for the processing of the personal data is that it enables Albacross to improve a service rendered to us and our website (e.g “Lead Generation” service), by adding data to their database about companies. The Albacross database will in addition to “Lead Generation” be used for targeted advertising purposes towards companies and for this purpose data will be transferred to third party data service providers. For the purpose of clarity, targeted advertising regards companies, not towards individuals. 

The data that is collected and used by Albacross to achieve this purpose is information about the IP-address from which you visited our website, and technical information that enables Albacross to tell apart different visitors from the same IP-address. Albacross stores the domain from form input  in order to correlate the IP-address with your employer.

For the full information about our processing of personal data, please see Albacross’ Privacy Policy

 

 

Information om Googles behandling av dina personuppgifter

Information about how Google will use personal data when you give consent on our site: 
Google’s Privacy & Terms site

Your personal data/Cookies may be used for the purpose of personalized ads.
Information about Google Cookies:
https://business.safety.google/adscookies/

 

Bilaga 2 

Underbiträden för behandling av personuppgifter

Leverantör Behandling Plats
Sendgrid INC Mailhantering och lagring USA
Zendesk Kontakt/support via mail USA
Amazon Lagring av media Irland

Griffel

Serverhosting, mailhantering Sverige
Cloudnet Serverhosting Sverige