3 frågor om AI-produktrekommendationer till vår CPO Malin Rosberg Gustafsson

Publicerad: onsdag 15 nov 2023

Vad var den främsta motivationen bakom utvecklingen och implementeringen av AI-genererade produktrekommendationer?

Vi ville hjälpa våra kunder att förbättra kundupplevelsen, öka försäljningen och dra nytta av den ökande tillgängligheten av data i deras webbshoppar.  AI-tekniken skapar mer precisa och relevanta produktrekommendationer och det ligger helt i linje med vår vision att använda innovativa teknologier. Målet är att våra kunders webbshoppar ska kunna bli ännu bättre på fyra olika parametrar:

  • Förbättrad kundupplevelse: Genom att använda AI kan våra kunder skapa personliga produktrekommendationer som är anpassade till varje kunds preferenser och beteenden. Detta kan öka kundtillfredsställelsen och uppmuntra till ökad försäljning.

  • Ökad försäljning och konvertering: Effektiva produktrekommendationer kan öka chansen att kunder köper ytterligare produkter, vilket i sin tur ökar försäljningen och konverteringsgraden.

  • Kostnadsbesparingar: Genom att automatisera rekommendationssystem med AI kan företag minska behovet av manuell intervention och arbetskraft, vilket kan leda till kostnadsbesparingar.

  • Mer effektiv marknadsföring: Produktrekommendationer hjälper företag att rikta sin marknadsföring mer effektivt och öka chanserna att kunderna köper produkter som är relevanta för dem.

Vad kostar verktyget och vad kan kunderna förvänta för avkastning på sin investering?

Vi erbjuder just nu våra kunder att prova verktyget gratis i 30 dagar. Därefter går man över på ett abonnemang, utan uppsägningstid, som kostar 699 kr i månaden om man signar upp under 2023. Till detta tillkommer 3% i provision på den omsättning som verktyget genererar. Detta spåras på produktnivå, så våra kunder betalar ingen provision för delar av order som inte hanterats som en produktrekommendation. Vi förväntar att verktyget kommer hjälpa våra kunder att öka sina snittordervärden och bidra till en mer positiv köpupplevelse i de webbutiker som implementerar. Rekommendationerna blir även arbetsbesparande eftersom verktyget är automatiserat.   

Hur ligger det till med cookies och dataskydd i samband med användning och implementering?

Det är viktigt att följa regler gällande dataskyddslagar och ta hänsyn till användares rättigheter och integritet när man implementerar produktrekommendationer. För en del av våra kunder innebär det att man behöver uppdatera sin cookie-information inom följande områden:  

  • Samtycke: Enligt GDPR och många andra dataskyddslagar måste användare ge sitt informerade samtycke innan cookies får användas för spårning eller insamling av personlig information. Företag måste se till att användarna förstår vilka data som samlas in och hur de kommer att användas, och användarna bör ha möjlighet att neka samtycke. 

  • Anonymisering: Företag bör överväga att använda tekniker för att anonymisera eller pseudonymisera användardata för att minska risken för att identifiera enskilda användare. Första versionen av vår produktrekommendation använder sig enbart av produktdata men det kommer att vidareutvecklas och då behöver informationstexten omformuleras.

Kontakta oss för att höra mer om vad AI-rekommendationer kan göra för din webbshop!

Nyfiken på hur vi kan göra er mer framgångsrika?

Prata webb med oss