5 tips för bättre texter!

Publicerad: torsdag 8 feb 2018 johanna nilsson

Att skriva grymma texter är inget du lär dig över en natt, men det finns ett par grundläggande steg som snabbt höjer kvaliteten på dina texter. Sen gäller det förstås att träna!

1. Vad, varför, vem och var?

Innan du börjar skriva din text är det bra att besvara ett par frågor som påverkar hur texten ska utformas.

- Vem är det som ska läsa texten? Hur gammal är personen och vilken typ av språk använder hen? Vilka förkunskaper finns? Svaren påverkar självklart vilken typ av ord och referenser du kan använda dig av i texten. Hänvisa till exempel inte till ett barnprogram från 80-talet om din målgrupp är född på 2000-talet. 

- Vad är syftet med texten och vilken effekt vill du uppnå? Det är många som svarar att syftet med deras text är att informera, men det är inte tillräckligt djupgående. Vad vill du att läsaren ska göra med informationen? Om din text informerar om kommande biljettkontroller så är effekten du vill uppnå att läsaren ska ha med sig rätt saker att visa biljettkontrollanten. 

- I vilken kanal ska det publiceras? Är det i sociala medier, på en hemsida eller en akademisk rapport? Det påverkar hur lång texten kan vara och vilken typ av språk som bör användas. Ditt svar ger också en ledtråd om hur tålmodiga läsarna kommer vara och hur snabbt du måste få fram ditt huvudbudskap.

2. Kom till saken

Läsare på webben har kort tålamod. Besvara snabbt vilka av kundens problem du kan lösa med din produkt eller tjänst. Få in ditt huvudbudskap så tidigt som möjligt, då gör det inget om läsaren skulle sluta läsa innan texten är slut. 

3. Struktur is king!

En välstrukturerad text går lätt att läsa och läsaren tar snabbt till sig budskapet. 

Se till att din text har:
- En katchig huvudrubrik
- Ingress som sammanfattar innehållet
- Underrubriker för att guida läsaren
- Ordentlig styckeindelning för att ge möjlighet till återhämtning i läsandet

4. Meningar med flyt

För långa: ”Det är viktigt att inte skriva för långa meningar för om du gör det blir det svårt för läsaren att hänga med, eftersom det inte finns några naturliga pauser där läsaren kan samla sig och ta in det han/hon har läst och detta gör att läsaren blir irriterad och tappar fokus.”

För korta: ”Du ska inte skriva för korta meningar heller. Om du gör det blir det också jobbigt att läsa. Det blir för hackigt. Då får du inget bra flyt i läsningen. Även detta kan gör att läsaren tappar fokus.”

Lagom långa: ”Om du skriver lagom långa meningar blir det lätt att läsa texten. Använd kommatecken för att ge lite andrum till läsaren. Växla mellan att skriva lite längre meningar, där du binder ihop flera satser, och kortare meningar.”

5. Korrläs

Korrläs. I oändlighet. Det finns inget som ger ett så tråkigt och slarvigt intryck som stavfel och särskrivningar. 

 

Nyfiken på hur vi kan göra er mer framgångsrika?

Prata webb med oss