Bra att veta om Google Consent Mode V2

Publicerad: fredag 23 feb 2024

Google Consent Mode V2, som släpptes i november förra året, är en vidareutveckling från den ursprungliga versionen som lanserades 2020. En viktig skillnad är att medan den tidigare versionen var mer som en rekommendation, blir V2 ett obligatoriskt krav för att kunna fortsätta med spårning av användarbeteenden och effektiv annonsering genom Googles annonstjänster.

 

Vad är nytt i Google Consent Mode V2?  

Två nya typer av samtycken introduceras - ad_user_data och ad_personalization. Dessa samtycken tar större hänsyn till användarens val än tidigare och kommer att ligga till grund för hur personuppgifter får skickas till och användas av Google för annonsering.

 

ad_user_data: Indikerar om data som kan kopplas till en person får skickas till Google för användning i tjänster som Ads och Display.

ad_personalization: Specificerar om data som kan kopplas till en person får användas för personanpassad annonsering, exempelvis remarketing.

 

Kommer jag att få tillgång till mindre data?

Med införandet av dessa nya samtyckestyper är det troligt att tillgången på persondata för annonseringsändamål kommer att minska. Men, den nya versionen inkluderar maskininlärning och datamodellering som kan uppskatta konverteringar genom att använda anonymiserad data från användare som inte har gett sitt samtycke. Detta jämförs med generiska data från de som har samtyckt.

 

Denna modellering möjliggör att data och insikter, som annars skulle gå förlorade, kan användas för att utvärdera annonseringseffektivitet. Därmed finns det goda skäl att anta att Google Consent Mode V2 kommer att leverera kvalitativa underlag samtidigt som användarnas integritet skyddas.

 

Basic eller Advanced Mode

Google Consent Mode V2 erbjuds i två varianter – Basic och Advanced. Vår lösning, Cookiebot, stöder båda dessa varianter.

 

BASIC CONSENT MODE motsvarar i stort sett dagens cookiehantering och spårning, där inga cookies skickas till Google utan användarens samtycke till specifika cookiekategorier.

 

ADVANCED MODE innebär att information skickas till Google även om en användare har nekat samtycke, men denna data flaggas som nekad. Google omvandlar denna information till så kallade cookieless pings, vilket är en metod för att skicka data till Google utan cookies. Denna modell använder maskininlärning och datamodellering för att skatta konverteringar och användarbeteende, vilket ger dataunderlag även för användare som inte gett sitt samtycke.

 

Digital Markets Act 

Förändringen till Google Consent Mode och kravet på V2 har sin grund i EU-förordningen Digital Markets Act, som trädde i kraft 2023. Denna lagstiftning syftar till att reglera och kontrollera de stora digitala plattformarna, så kallade gatekeepers, som Amazon, Apple, Meta och Google. Målet med Digital Markets Act är att främja innovation och konkurrens genom ett enhetligt regelverk inom EU.

 

GDPR och ePrivacy-direktivet är andra viktiga lagar som relaterar till Google Consent Mode och den digitala integriteten.

 

Läs mer om digital annonsering och consent mode v2

 

Bli complient med consent mode v2 

Kontakta oss för en personlig konsultation eller boka en implementering!

Nyfiken på hur vi kan göra er mer framgångsrika?

Prata webb med oss