3 frågor till vår UX-designer Emmy Nilsson

Publicerad: tisdag 19 dec 2023

Länstrafiken Kronoberg ville förnya sin webbplats och grafiska profil. Eftersom cirka 70 % av användarna besöker www.lanstrafikenkron.se via mobil, så blev approachen Mobile First. Kollektivtrafiken ska vara lättillgänglig så även den digitala sfären kräver tillgänglighetsanpassning. HL Design har utvecklat webbplatsen med fokus på enkelhet och funktionalitet med stöd av användartester i flera steg.  Vi ställer några frågor till UX-designer Emmy Nilsson som gjort användartester inför vår redesign av Länstrafiken Kronobergs webbplats:

Hur har processen för det här projektet sett ut och vad åtskiljer det från andra?

Det har varit ett unikt case för vi började projektet med lång research och användartester. Vi lät användare testa den gamla hemsidan i mobilen utifrån olika scenarier och därefter analyserades testerna för att vi skulle kunna se hur den gamla sidan mätte sig mot kundens nya målsättningar. Detta för att kunna se vilka delar som behöver fokuseras på och förbättras. Utifrån detta tog vi fram förbättringsförslag och stämde av med kunden.  Vi tog fram en prototyp som vi testade av med hjälp av användartester i totalt fyra omgångar, med olika fokusområden. Enkelheten och funktionaliteten har haft högsta prioritet och den här processen ger ett mätbart, säkert resultat.  Det har varit väldigt roligt och utvecklande att jobba nära tillsammans med Länstrafiken Kronoberg och kunna förverkliga deras målsättning. 

UX-design står för User Experience Design – varför är det så viktigt?

Jag tycker det är svårt att sätta ord på varför UX är så viktigt för jag tycker det är självklart. Som organisation eller företag är det helt essentiellt att känna sin målgrupp och förstå hur ens hemsida används för att vara proaktiv och hjälpa användarna att nå den information de söker så enkelt som möjligt. Länstrafiken Kronoberg har en samhällsuppgift där man måste säkra tillgänglighet och funktionalitet både för den stora mängden och personer med funktionsvariationer. Genom att designa för enkla flöden skapas en positiv användarupplevelse och där är t.ex. användartester extra hjälpsamma för att veta så att vi verkligen lyckas med vår uppgift mot den specifika målgruppen.  Det spelar ingen roll hur erfarna vi designers är - användares beteende kan alltid överraska och det är svårt att förutse hur våra gränssnitt verkligen kommer att användas utan att faktiskt testa det med målgruppen. Vi kan ta hjälp av vår erfarenhet och teorier om beteendemönster, men med tester ser vi vad som funkar och får även med oss värdefull lärdom till andra projekt.  

Länstrafiken jobbar utifrån Mobile First och tillgänglighetsanpassning enligt standarden WCAG A.A. Hur förenar man dessa?

Det är faktiskt ingen motsättning. Det är en rolig utmaning att jobba med WCAG eftersom det är många saker att förhålla sig till. Till exempel behöver vi se till att det finns tillräckliga kontraster i färger för att kunna avläsas av personer med synvariation, hemsidan måste fungera med skärmläsare, det ska gå att navigera utan mus, text ska kunna förstoras och personer med kognitiva variationer ska ha möjlighet att förstå innehåll. Det blir fler parametrar och hänsyn, men i slutändan är det tillfredsställande att det blivit så bra och det känns skönt i magen att få designa för alla.

 

Länk till Länstrafiken Kronoberg.

Läs vår artikel om projektet här: 

Nyfiken på hur vi kan göra er mer framgångsrika?

Prata webb med oss