Så skapar ni en marknadsföringsplan

Publicerad: torsdag 21 mar 2019 johanna nilsson

Att sätta upp en marknadsföringsplan skapar tydlighet och samsyn i organisationen. Vad är det ni ska uppnå tillsammans och hur ska ni nå dit? Vi kommer med ett par korta tips att tänka på när ni sätter upp er plan. 

Varför ska ni göra en marknadsföringsplan?

Det viktigaste vinsterna med att ha en marknadsföringsplan, både över kort och lång tid, är just att det ger er möjlighet att sätta upp bra, mätbara mål, identifiera er målgrupp och viktiga aktiviteter. Samtidigt är den ett extra hjälpmedel i uppföljningen av hur det har gått vid årets, eller planens, slut. 

 • Tydliga mål

 • Gemensam syn på arbetet

 • Identifiera målgruppen och olika aktiviteter

 • Hjälp vid uppföljning

Vad ska finnas med?

Målgrupp

Det är viktigt att ni tar er tid att verkligen definiera er målgrupp. Skapa gärna upp olika personas och fundera på hur de lever och hur ni kan nå ut till dem. Att veta vilken er målgrupp är påverkar också i vilka kanaler ni säljer er produkt. Är det en äldre målgrupp utan teknikintresse är kanske fysisk butik att föredra framför webbshop medan ni inte kommer ha några problem att sälja online till millenials. 


LÄS GÄRNA: "Hitta din målgrupp och lyckas med marknadsföringen!"


Produkt och budskap

Vad är det för produkt eller tjänst ni ska sälja och med vilka budskap ska ni nå målgruppen? Vilka är era USP:ar (unique selling points) och hur formulerar ni det på ett bra sätt? Det är bra om ni kan formulera fem tydliga huvudbudskap och ett par kompletterande budskap ni kan använda er av. Tänk på att en USP kan behöva formuleras på olika sätt beroende på vilken målgrupp ni riktar er till.

Kanalval

I vilka kanaler finns er målgrupp och hur många kanaler har ni resurser och budget att upprätthålla utan att kvaliteten blir lidande? En av era målgrupper kanske finns på snapchat och en annan i dagstidningen. Fundera på vilka kanaler som kan generera bäst ROI (Return of Investment). 

Budget

Hur stor budget har ni att röra er med? Dela gärna upp den på annonsering, materialproduktion och andra eventuella kostnadsgrupper. När ni sätter budgeten är det naturligt att företag försöker hålla ner kostnaden, men lägger ni ner för lite pengar kommer ni inte kunna testa saker ordentligt och då är investeringen helt bortkastad. Så våga sätta en rimlig budget som ger utrymme att prova olika metoder och var istället nogranna med löpande avstämning och ordentlig uppföljning. 

Mätbara mål

Identifiera ett par konkreta mätbara mål som ni kan följa upp regelbundet. Det kan vara allt ifrån att ni ska öka ert följarantal på Facebook med 10 % varje månad till att konverteringsgraden i webbshoppen ska ligga på en viss nivå. Målen ska vara specifika, mätbara, acceptabla, realistiska och tidssatta för att ni ska kunna följa upp dem ordentligt. 

Aktiviteter

Har ni några återkommande aktiviteter varje år eller större event planerade är det bra att lista dem tydligt i planen. Givetvis ska ni även komplettera med vardagliga aktiviteter och ha utrymme för spontanitet. Glöm inte att tidsbestämma aktiviteterna! Ska ni ha en kampanj som löper över två månader kräver det många mindre insatser under tiden. 

Dela upp i tidssegment

För att få en ordentlig överblick i er plan är det bra att dela upp den i olika segment - förslagsvis år, månader och veckor. En rekommendation kan vara att kombinera användandet av årshjul och en annan typ av överblicksvy för veckorna. Hitta det som fungerar bäst för er. Utifrån detta fyller ni i följande: 

 • När eventuellt säsongsbetonade budskap ska användas. 

 • Vilka mål som ska följas upp med vilken frekvens.

 • När aktiviteter ligger i planeringen, månad för månad och vecka för vecka. 

Uppföljning

En väldigt viktig del i all marknadsföring är uppföljningen. Tyvärr glöms den ofta bort och då är det svårt att veta om den investerade kostnaden har gett någon ökad avkastning. För att kunna göra en ordentlig uppföljning är det avgörande att ni har satt konkreta och mätbara mål från början.


LÄS GÄRNA: "Grunderna i Google Analytics"


Här listar vi några viktiga nyckeltal att hålla koll på om du jobbar med digital marknadsföring. 

 • Click-though-rate (CTR) = Hur stor andel av de som sett en annons/länk och klickat in på den.

 • Cost-per-click (CPC) = Vad varje klick kostat dig, fås fram genom att du tar totala kostnaden delat med antal klick på din annons/länk.

 • Antal konverteringar (conversion, CV) = Hur många som utfört en önskad handling, exempelvis handlat i din webbutik.

 • Konverteringsgrad (conversion rate, CV rate) = Hur stor andel av de som sett något och sedan utfört en önskad handling. Syftar oftast på andelen som besökt din webbutik och sedan genomfört ett köp, men kan också gälla andra saker.

 • Customer acquisition cost (CAC) = Den genomsnittliga kostnaden som du behöver lägga ut för att få en ny kund, fås fram genom att du delar de totala kostnaderna för att nå nya kunder med antalet nya kunder under en viss period.

 

När ni gått igenom allt ovanstående och verkligen tänkt igenom, strukturerat och planerat - då har ni en marknadsföringsplan! Då finns det inga ursäkter för att inte genomföra planen så som ni tänkt er. Känner ni att ni skulle behöva en marknadsföringsplan, men har svårt att sätta samman den själva? Kontakta oss så hjälper vi er på vägen!

 

Nyfiken på hur vi kan göra er mer framgångsrika?

Prata webb med oss