Användargränssnittet - UI

Publicerad: torsdag 8 aug 2019 valentina iskandar

Vad innebär UI och vad kommer dess ursprung ifrån?


I vårt senaste blogginlägg gick vi kortfattat igenom vad skillnaden mellan UI och UX betyder samt hur samspelet mellan dessa ser ut. Vi nämnde även att UI är ett användargränssnitt som innefattar en "serie av skärmar, sidor och visuella element såsom knappar och ikoner som gör det möjligt för en person att interagera med en produkt eller tjänst." Idag kommer vi att gå djupare in på vad UI verkligen innebär och hur det har tagits fram. 

 

Enkelt förklarat innebär UI allt som en användare kan interagera med för att använda sig av en digital produkt eller tjänst. Det här inkluderar allt från skärmar, pekskärmar, tangentbord, ljud och även ljus. För att du ska kunna förstå utvecklingen av UI behöver du först lära dig mer om dess historia och hur det har utvecklats till dess höga profession. Om du ville använda dig av en dator under 1970-talet var du tvungen att använda dig av kommandogränssnittet. De grafiska gränssnitten som används idag fanns vid den tiden inte kommersiellt. För att en dator skulle fungera behövde användarna kommunicera via programmeringsspråk. Det här krävde oändliga kodrader för att slutföra en enklare uppgift.

 

Med tiden utvecklades det grafiska användargränssnittet där användarna kunde interagera med sina egna datorer genom bland annat visualiserade ikoner, knappar, menyer och kryssrutor. Den tekniska förändringen innebar att vem som helst skulle kunna använda en dator utan att några kodningar behövde genomföras. Tillgängligheten och utbredningen av datorer innebar att gränssnittet behövde utformas med användaren i åtanke. Om användaren inte kunde interagera med sin dator skulle försäljningen inte gå framåt. Det var vid den här punkten som UI-designern föddes.

 

Idag fungerar UI-designern, utöver datorgränssnittet, på bland annat mobiltelefoner, förstärkta och virtuella verkligheter samt osynliga eller skärmfria gränssnitt. Dessa omfattar röster, gester eller ljus. UI-design har idag nästintill obegränsade möjligheter vid att arbeta på webbplatser, mobilapplikationer, bärbar teknik bland annat. Så länge som datorerna fortsätter att vara en del av våra dagliga liv kommer det alltid att finnas ett behov av att utveckla gränssnitten för anpassning till alla åldrar, bakgrunder, tekniska erfarenheter.

 

Missa inte att läsa inlägget om skillnaden mellan UI och UX här!

Nyfiken på hur vi kan göra er mer framgångsrika?

Prata webb med oss