UI vs. UX

Publicerad: tisdag 30 jul 2019

Vad är skillnaden mellan UI och UX och vad innebär de olika benämningarna?


Det mest grundläggande sättet att förklara skillnaden mellan UX och UI på är att användarupplevelsen (UX) är den interna erfarenheten som en person har när de interagerar med alla aspekter av företagets produkter och tjänster. Användargränssnittet (UI) är å andra sidan en serie av skärmar, sidor och visuella element såsom knappar och ikoner som gör det möjligt för en person att interagera med en produkt eller tjänst. Det är vanligt att folk använder dessa termer utbytbart, eller ibland felaktigt. Om du någonsin undrat vad UI och UX betyder samt vad skillnaden på dessa är kommer vi kortfattat att förklara det för dig.  

 

UI består av alla element som gör att någon kan interagera med en produkt eller tjänst. UX är vad användaren som interagerar med produkten eller tjänsten tar till sig från hela upplevelsen. UX fokuserar, med andra ord, på användarens resa för att lösa problem, samtidigt UI foksuerar på hur produkten ser ut och fungerar. Även om UI är en oerhört viktig del av designen är det viktigt att skilja användarupplevelsen (UX) från användargränssnittet (UI).

 

Tänk dig en webbplats med filmrecensioner. Även om man skapat ett perfekt UI, kommer användaren få en negativ upplevelse om man inte arbetat med UX. Exempelvis kanske det inte finns tillräckligt med information om filmerna, vilket i sin tur ger användaren en dålig upplevelse av webbplatsen, trots den fina ytan.

 

Ta Google som ett annat exempel. Det berömda och enkla gränssnittet belyser hur en fantastisk upplevelse inte kräver klockor och visselpipor. Genom att fokusera på användaren vet Google att dem är ute efter en sak när de nått webbplatsen, information. Helst ska det också gå fort.

Faktum är att Google är ett allmänt accepterat verb som visar hur väl företaget levererar den här upplevelsen. Under ett knappt ögonblick kan nästan allt som användaren har velat veta tas fram.

 

Slutord: UI är bron som tar oss dit vi vill komma, UX är känslan vi får när vi kommer fram. 

 

 


I nästa inlägg går vi djupare in på vad användargränssnittet, UI, har för betydelse.

Håll dig uppdaterad på bloggen!   

Nyfiken på hur vi kan göra er mer framgångsrika?

Prata webb med oss