Event, marknadsföring och relationsskapande

Publicerad: tisdag 18 aug 2020 #event #marknadsföring #relastionsskapande

Eventmarkandsföring innebär en möjlighet att skapa en potentiell målsättning där fokuset ligger i att komma närmare målgruppen och samtidigt ge den en interaktiv upplevelse. Marknadskommunikation är en viktig del i företaget för att engagera ens kunder på sikt. Projektledning och administration innefattar arbetet att anordna och marknadsföra event som i sin tur bidrar till ett effektivt arbete en översikt över de resurserna som företaget har. I denna artikel ger vi dig en guide och några tips på marknadsföringssätt och hantering av evenemang både fysiskt och framförallt digitalt.

Fördelen med marknadsföring av evenemang

Syftet med att marknadsföra ett evenemang är att ditt företag ska kunna möta och interagera med målgruppen direkt. För att ditt företagsevenemang ska vara så effektivt som möjligt gäller det att stärka ert budskap, ert varumärke och era relationer. Ditt företag ska få kunden och de potentiella kunderna att bli engagerade, det vill säga skapa ett unikt evenemang som lockar och tillfredsställer dem. 

En fysisk upplevelse ger dig större chans att nå fram till kunden det hjälper dig att förmedla budskapen på ett annat sätt samt knyter an relationen på en annan nivå. Det är viktigt att detta tillfälle har ett genomtänkt upplägg, ta vara på alla delar och genomför därefter en utvärdering. Utvärderingen handlar om att du hämtar ut värdefull information både för att förbättra och utveckla dina framtida evenemang samt för att lära känna kunderna och deras behov bättre. 

Verktygen till ett framgångsrikt evenemang

Som evenemangskoordinator har du flera ansvarsområden. Den viktigaste delen är projektledning, att arrangera ett evenemang från start till slut. Som projektledare ska du ha struktur och arbeta så effektivt som möjligt med tidsplanen, det ska flyta på för att du ska kunna ha en överblick, samt kontroll över evenemanget.
 

Marknadsför ditt evenemang

Digital marknadsföring handlar om att sprida och utnyttja sina resurser på ett smart och kostnadseffektivt sätt.


Läs om de senaste digitala trender 2020 för att få en djupare uppfattning.


Nedan följer viktiga tips för att nå en effektiv marknadsföring för ditt evenemang:

 • Skapa en säljande evenemangssida för att inspirera tänkbara intressenter att utföra ett köp. Kunderna är ofta intresserade av visuella bilder på evenemanget för kunna skapa en uppfattning kring vad det handlar om. 
   
 • Locka besökare med sociala bevis det vill säga skaffa referenser, utlämnanden och recensioner från dina förgående evenemang och använd det i din marknadsföring.
   
 • Jobba med e-postmarknadsföring, det är det mest kostnadseffektiva sättet du kan arbeta med när du ska promota ditt evenemang. Skapa en digital inbjudan, här kan du nå väldigt många potentiella kunder på en dag.
   
 • Publicera och dela innehåll, det innebär att du bör ta fram lockande innehåll och beskrivningar för ditt evenemang. Arbeta gärna strategiskt med publicering som kan vara delbart, till exempel bilder, intervjuer eller faktalistor som kan vara intressant för din målgrupp. 
   
 • Jobba aktivt med sociala medier och annonsering via Google Ads för att nå ut till fler intressenter. 

Behöver du hjälp med att komma igång? 

Välkommen att ta kontakt med vår redaktör Valentina så hjälper hon dig vidare!

 

Valentina Iskandar Sallo
073-512 83 52
Valentina@hldesign.se

Fyll i dina uppgifter så kontaktar Valentina dig!

 

Nyfiken på hur vi kan göra er mer framgångsrika?

Prata webb med oss