Planera för att lyckas med dina sociala medier

Publicerad: torsdag 9 aug 2018 johanna nilsson

Om du har som mål att marknadsföra dig i sociala medier behöver du uppdatera dina valda kanaler frekvent. Titta bara på de stora modebolagen eller inredningsbutikerna, de uppdaterar flera gånger om dagen. Någon gång då och då räcker inte för att fånga följarnas intresse och få dem att konvertera. Hur gör man då för att planera sitt innehåll i sociala medier?
 

Syfte och mål

Börja med att fundera på vilket syfte och mål du har med din närvaro i sociala medier. Är det att marknadsföra enskilda produkter, inspirera och dela med dig av erbjudanden eller att stärka ert arbetsgivarvarumärke och visa vardagen på företaget? Olika syften och mål resulterar såklart i olika typer av inlägg och det bästa är att ha ett så renodlat flöde som möjligt - särskilt på Instagram. 

Årsplanering

Skapa en årsplanering där du skriver in alla större händelser under året eller när du vet att det är mer tryck på vissa produkter. Tex en mässa ni ska på, när julrean pågår eller när ni öppnar för säsongen. När ska ni ha specialerbjudanden och när behöver ni börja marknadsföra ett visst event för att få bästa resultat? Ta hellre med för mycket i planeringen än för lite så har ni verkligen koll på hur ni behöver fördela era resurser över året. Det är lika viktigt att veta när det är lugnt som när det är fullt upp!

Skapa eget innehåll

Det händer inte roliga och spännande saker hela tiden i en verksamhet, så är det för alla. Därför gäller att själv aktivt skapa material till sociala medier. Försök ta dig tid att då och då ha en fotosession och ta många bilder på samma gång. Fota produkter ur olika vinklar, ta miljöbilder, medarbetarporträtt och olika situationsbilder utifrån din verksamhet och ditt mål. Då har du ett stort arkiv med bilder att använda dig av längre fram. 

Ha framförhållning!

Fota bilderna till julkampanjen på hemsidan och Facebook redan i september så att du kan börja med marknadsföringen i tid. Annars är det lätt hänt att allt blir gjort i sista sekunden. Med hjälp av årsplaneringen ser du när du behöver börja med de olika aktiviteterna för att hinna med alla moment. 

I flera medier går det att schemalägga inlägg så utnyttja den funktionen. Är det lite lugnare en dag - passa på att schemalägga inlägg för den kommande veckan/månaden. Då kan du känna dig trygg i att ert flöde inte kommer eka tomt. 

Ta tillvara på det spontana

När du har säkrat upp ett flöde med planerade inlägg kan du ta tillvara på det spontana som händer. Kanske är det någon kund som taggar er i en fantastisk bild som ni vill dela med er av, då ska ni såklart ta tillfället i akt! Möjligheten att vara spontan varierar en del beroende på vilken typ av verksamhet ni bedriver och vad målet med er närvaro på sociala medier är, men det spontana lättar ofta upp i flödet! 

Uppföljning

Se till att du hela tiden följer upp hur din planering har fungerat. Hade du avsatt tillräckligt med tid och börjat med marknadsföringen inför olika händelser i tid eller behöver du justera planeringen inför nästa år. Deltog ni en en aktivitet som inte gav det önskade resultatet ska ni kanske fundera på vad ni kan göra annorlunda eller om den ska strykas. Att hela tiden analysera och utvärdera sina resultat med hjälp av statistik från hemsida, webbshop, bokningar och annonskampanjer är jätteviktigt för att kunna fortsätta förfina sin marknadsföring. 

Behöver ni hjälp med en årsplanering för er digitala marknadsföring? Kontakta oss så hjälper vi er!

Nyfiken på hur vi kan göra er mer framgångsrika?

Prata webb med oss