Så skriver du bra produkttexter och ökar försäljningen

Publicerad: torsdag 7 jun 2018

Genom att formulera bra produkttexter på din webbsida kan du locka till dig rätt målgrupp och öka försäljningen. Bra produkttexter kan nämligen ge din sida bättre placering på Googles sökresultat. Det ökar även chansen att dina besökare stannar kvar och återkommer. Bra va? Vi ger dig några tips som garanterat ger resultat. 

Textens känsla och upplevelse

En bra grund är att skriva enkelt, informativt och positivt. På så sätt kan dina produkter bli mer attraktiva för besökaren. Vilken stil som passar dina produktexter beror på målgruppen och vilken typ av produkt och bransch det gäller. Fundera på vilken känsla ditt företag ska förmedla. Ska du skriva informativt och korrekt eller skriva mer personligt, för att skapa en känsla?

Bestäm tidigt hur du vill att webbsidan ska upplevas, det gör det lättare att få alla produkttexter enhetliga. Börja även med att fundera ut vilken din målgrupp är. Vilka är det du säljer till? När du har koll på målgruppen blir det enklare att formulera sig. En viss målgrupp kan vara mottaglig för ett mer formellt språk och en annan för humor. Generellt är det alltid bra att skriva med en personlig touch där man lyfter känslor som produkten kan framkalla. Det du bör lägga fokus på i texten är produktens fördelar. Försök att tydligt få fram varför kunden ska välja just den produkten. Att skriva personligt ökar förtroendet för din webbshop, kunden känner att du lagt ner tid på att skapa en bra upplevelse. Därför är det ett väldigt bra knep att skriva så att kunden kan föreställa sig själv med produkten.

Längd och layout

Det är viktigt att tänka på längden på produkttexten. En bra produkttext är på ungefär 300 ord. Om du inte hinner med att skriva så många ord, försök att få med minst 100 ord i din text. Skriver du färre ord kan det vara svårt för Google att tolka texten. 

  • Använd dig av underrubriker. Det underlättar för besökaren att läsa din text. Underrubriker ska vara tydliga och korta. Använd gärna ett sökord som relaterar till produkten. Tänk att du ska ha en underrubrik efter cirka 200 ord.
  • Använd dig av styckesindelning, då blir texten mer lättöverskådlig. En text utan styckesindelning blir väldigt svårläst, vilket kan resultera i att du förlorar läsare.
  • Genom att använda dig av listor kan du göra informationen mer lättöverskådligt och lättolkad. 
  • Glöm inte bilder. Tillsammans med text ger det ett bra helhetsintryck på webbsidan. Tänk även på att skriva bildtext till bilden. 

Öka trafiken med SEO-anpassad text 

Utöver att beskriva dina produkter är det viktigt att SEO-anpassa texten. Då ökar chansen att synas i sökresultatet på Google och i andra sökmotorer. Nyckelord är en viktig del i arbetet med att skriva produkttexter. Det är ord som besökaren sökt på. Om du använder sökord på rätt sätt kan du öka trafiken till din sida. Tänk på att produktnamnet är nyckelordet. Använd hela namnet på det du ska sälja i titeln. Chansen ökar att få bra trafik om du även använder dig av relaterade nyckelord i texten. Fundera på vilka synonymer nyckelorden har, ord som dina besökare kan tänkas söka på. De nyckelord du använder ska även anpassas efter din bransch. 

Samtidigt som du skriver för Google, glöm inte läsaren. Det är lätt att bara tänka på sökresultatet i sökmotorerna. Minst lika viktigt är det att skriva bra texter för läsaren. Skriv en text som de förstår, gör att de stannar kvar på sidan och även vill besöka igen. Tänkt på våra tips om textens känsla. 

Unika produkttexter ger högre rankning

Google och andra sökmotorer värderar unika texter högre, vilket leder till att man får en högre rankning i sökresultatet. Det beror på att sökmotorerna kan identifiera vem som var först med en text och därmed värderar unika texter högre. Använd därför inte en text som redan finns, exempelvis från en leverantör. Skriv istället din egen orginella text. 

Det är även viktigt att ha en unik text för varje produkt. På din webbsida behöver du mer unik text för varje produkt än den totala mängden standardtext som finns på sidan. Med standardtext menar vi antal ord i menyer, sidfält och navigationsområden. Det ska vara fler ord i den unika produkttexten än standardtexten. Varför? Jo för att Google känner annars av att produktsidan innehåller mer duplicerad text än unikt innehåll. 

Lycka till!

Nyfiken på hur vi kan göra er mer framgångsrika?

Prata webb med oss