“Är du någorlunda intresserad är det inga problem att lära dig hur WM3 fungerar” - Jesper Eklund

Publicerad: måndag 4 jan 2021

Möt Jesper Eklund, Utvecklings- och IT-ledare på Alwex Transport AB. Idag är han med oss för att berätta om hans upplevelser av WM3 och samarbetet med HL Design. Häng med!


Vad är din huvudsakliga roll på Alwex? 

Man kan väl säga att jag tidigare var projektledare med fokus på IT och då har det gällt att digitalisera det, vilket har varit det som jag hållit på med. När en fd. kollega till mig som hade ansvar för IT-avdelningen valde att sluta kom han på att vi kunde kombinera den rollen med utvecklingsansvaret. Med den anledningen är jag idag både utvecklings- och IT-ansvarig.

 

Skulle du kunna berätta lite mer om organisationen i sig?

Alwex koncernen består av ett antal bolag. Alwex Transport som är moderbolaget är uppdelad i 3 olika affärsområden.  Efter en nyligen gjord omstrukturering så består den av 3 olika affärsområden vilka är Transport & Terminal, Miljö & Återvinning samt Bygg & Anläggning.

  • I transport & terminal, vilket är det största affärsområdet, sysslar vi framförallt med livsmedelsdistribution via våra terminaler i Växjö, Kalmar och Jönköping ut till butiker i Småland, Blekinge, Öland och Skåne. Stora kunder är bland annat ICA, Coop och Axfood. Inom detta affärsområde har vi utöver detta har vi fjärrtrafik som distribuerar stycke- och partigods över i princip hela Sverige.

  • Inom Bygg och anläggning jobbar med bitarna kring bland annat byggen och vägbyggen.

  • Miljö & Återvinning sysslar med hantering av avfall, farligt gods och containrar, där dem även tar hand om återvinning, deponi och tillverkning av bränsle till värmeverk.

Utöver det har vi tre dotterbolag Alwex Lager & Logistik, Alwex Recycling och Alwex Intermodal. Så för att sammanfatta så är verksamheten väldigt bredd vilket för med sig en del IT-mässiga utmaningar.

 

Hur skulle du säga att detta speglas på er webbplats idag?

Jag tycker att strukturen är bra idag men efter vår omorganisering av affärsområdena hade vi behövt göra en uppdatering av innehållet. Annars tycker jag att det är enkelt att förstå vad vi gör, vilken grund vi bygger på och vilka tjänster vi erbjuder. 

 

Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?

Väldigt olika skulle jag säga, det beror mestadels på vad man jobbar med för tillfället eller om det dyker upp någonting oförutsett under arbetsdagens gång som man då får agera på. Men i stort så arbetar jag mycket med att digitalisera våra olika arbetsprocesser från början till slut. Det handlar då i grund och botten om att vi ska få in data på ett strukturerat och automatiserat sätt till våra olika verksamhetssystem, exempelvis via integrationer mellan egna system eller med kunders system. Sedan kunna plocka ut data för att på ett enkelt, snabbt och visuellt sätt för att kunna följa upp verksamheten.

I WM3 har vi vår hemsida och sen även vår webbshop, den webbshoppen är integrerad på så sätt att om det läggs en bokning på vår grundförsäljning går det ett mail till bokningen som i sin tur lägger in det i vårt centrala affärssystem.

 

Hur viktigt tycker du det är att synas digitalt?

Jo, men det är alltid bra att synas. Men det beror lite på vilka kunder man har. Idag har vi både privat- och företagssida. Företagssidan är inte i lika stort behov av kommunikationen och där känner man oftast till det redan samtidigt blir det inte många man behöver kommunicera ut till. Men som Instagram, Facebook och hemsidan går kommunikationen ut till fler besökare eller följare, framförallt för privatsidan är ju dessa kanaler väldigt bra verktyg. Just nu jobbar vi mer med interna frågor och avsätter inte lika mycket tid på detta, tråkigt nog, men det ser vi självklart som en möjlighet för oss längre fram när vi har mer tid till det.

 

Du är ny i verktyget WM3 och valde ändå att ställa upp i dagens intervju för att ge ditt perspektiv av hur du tycker att det funkar för dig. Berätta!

Jag har ju bara jobbat i det i ungefär en månad och tidigare har jag aldrig jobbat med webben, men WM3 var enkelt att ge sig på. Det var nästan självlärande bara jag visste hur jag skulle logga in och göra de ändringarna som skulle göras. Är du någorlunda intresserad är det inga problem att lära dig hur WM3 fungerar. Fördelaktigt på det sättet är att det är väldigt enkelt att ändra på innehållet själv. 

 

Hur ser samarbetet ut mellan er och HL Design?

Jag vet ju att vi har haft HL Design som Webbleverantör i många år och varit nöjda, men då jag varit i kontakt med er mest är vid tillfällen då jag ringer till supporten. Där har jag bland annat fått både guidning och hjälp direkt vilket har fungerat jättebra!

 

Vad härligt att höra och tack för att du tog dig tiden att prata webb med oss!

Nyfiken på hur vi kan göra er mer framgångsrika?

Prata webb med oss