2021 erbjuder stora möjligheter för aktörer inom e-handel

Publicerad: onsdag 13 jan 2021 valentina iskandar sallo

Visst kommer det att ta lång tid innan vi förstår effekterna orsakade av den pågående pandemin fullt ut, men historien har ändå lärt oss två saker när det kommer till ekonomiska konsekvenser: För det första har det alltid funnits företag som klarat sig väl genom kriser och för det andra skapar en orolig ekonomisk situation inte enbart kortsiktiga förändringar i efterfrågan utan kan även ofta säkerställa långvariga förändringar. Ett exempel på detta går att hämta från SARS utbrottet i Kina 2003, ett tillfälle som många experter ser som genombrotten för den inhemska e-handeln. Det var under denna period som Alibaba och andra digitala jättar fick sina stora genombrott.

Idag är det antagligen för tidigt för att kunna göra den typen av positiva prognoser med tanke på att vi egentligen bara är i början av en recession. Trots det är det ändå rätt tid att utvärdera krisen från ett affärsperspektiv och därigenom utnyttja möjligheten att förutse potentiell tillväxt baserat på de förändringar vi ser inom både användare- som konsumtionsbeteende. Möjligheterna är många, särskilt inom e-handel. Idag kommer vi att förklara mer exakt vart du kan finna dessa möjligheter.

 

1. Starka tillväxter inom e-handel... 

Nyfiken på hur vi kan göra er mer framgångsrika?

Prata webb med oss