Länstrafiken Kronoberg


Webbplats

Länstrafiken Kronoberg ansvarar för den lokala och regionala kollektivtrafiken i Kronobergs län. Deras verksamhet består av all linjelagd busstrafik i hela länet, tågtrafiken inom systemen Öresundståg, Pågatåg och Krösatåg samt skolskjuts, färdtjänst och sjukresor i länet. Sammanlagt levererar de cirka 10 miljoner resor om året.

Besök sidan Prata webb med oss

Utmaningen

Länstrafikens målgrupp består av samtliga resenärer i Kronobergs län med olika intressen av resor. Det ska gå snabbt och vara enkelt att hitta nästa avgång, fylla på resekort och köpa biljett. Vår utmaning var att skapa en hemsida som är anpassad efter kundernas behov och förenklar kronobergarnas resande varje dag. 

Länstrafiken har också flera andra system, bland annat för bokning av bussar och resor. Även de systemen har vi fått i uppgift att utveckla och drifta. 
 

Slutprodukten

Genom att göra en beteendeanalys av Länstrafikens befintliga hemsida fick vi fram information om hur besökarna använde hemsidan och vilka funktioner vi behövde fokusera på. Med hjälp av analysresultatet skapade vi en ny design och struktur med fokus med utgångspunkt i mobile first. 

Resultatet blev en modern och användarvänlig hemsida anpassad efter målgruppens behov, vägval på hemsidan och vilken enhet de helst använder. En hemsida som förenklar vardagen för Kronobergs resenärer genom att enkelt presentera information om just deras resmål.

 

Nyfiken på hur vi kan göra er mer framgångsrika?

Prata webb med oss