Vanliga språkmissar du vill undvika

Publicerad: torsdag 3 maj 2018 johanna nilsson

Visst kan Språkpoliserna vara jobbiga ibland, men de är rätt bra att ha nära tillhands ändå. När du vill framstå som professionell kan du inte ha stavfel, särskrivningar, felsyftningar eller andra språkfel på din hemsida eller i ditt material. Lär dig att undvika de vanligaste felen och kom ihåg att alltid korrekturläsa din text.
 

1. De och dem

Det här felet blir vanligare och vanligare. Det finns dock ett enkelt knep för att avgöra om det ska stå de eller dem. Testa att byta ut de/dem mot han/honom. Låter det bra med ”han” ska du skriva ”de” och om ”honom” passar ska du skriva ”dem”. Det är enkelt att komma ihåg att honom alltid byts ut till dem eftersom båda orden innehåller ett m. 

Exempel! Det låter naturligt att säga Han har ätit lunch. Kan du spara lite efterrätt åt honom? Vi skulle aldrig säga Honom har ätit lunch. Kan du spara lite efterrätt åt han? Byter vi ut ”han” mot ”de” och ”honom” mot ”dem” blir det alltså De har ätit lunch. Kan du spara lite efterrätt åt dem?

2. Förkortningar

Förkortningar går bra att använda när det behövs, särskilt i sociala medier där vi gärna vill korta ner texten så mycket som möjligt. Kom ihåg att det ska vara en punkt efter varje förkortat ord. ”Till och med” förkortas ”t.o.m.”, inte ”tom.” eller ”tom”.

Punkten kan bytas ut mot ett mellanslag - det är också okej. Till och med förkortas då ”t o m”. Var dock uppmärksam på om förkortningen hamnar på två rader, det är nämligen inte okej. Svenska språknämnden rekommenderar förkortningar med punkter, men allra viktigast är att vara konsekvent genom hela texten.

3. Särskrivningar

Desto mer engelska vi tar del av, desto vanligare blir särskrivningarna i det svenska språket. I engelskan är sammansatta ord nämligen ovanligt. I svenskan skriver vi dock ihop ord, så kallade sammansatta ord. Om det uttalas som ett ord, så ska det också skrivas som ett ord. Skriv inte isär ord bara för att de är långa, då kan de få en helt annan betydelse.

Det finns tyvärr ingen tydlig regel för om ett ord ska skrivas isär eller ihop. ”En sjuk sköterska” och ”en sjuksköterska” är båda korrekta, men innebörden blir olika.

Testa! Är du osäker på om ett ord ska skrivas ihop eller isär så säg det högt med en paus mellan. Låter det bra? Ja – Skriv isär. Nej – Skriv ihop. Oftast ska det skrivas som ett sammansatt ord.

4. Genitiv-s

Genitiv används i svenskan för att markera ägande. Exempelvis Annas cykel, bilens tak eller hästens mat. Även här har engelskan börjat bidra till att genitiv skrivs ut med apostrof; Hanna’s cykel. Det är alltså inte korrekt i svenskan där apostrof aldrig används för att beskriva ägandeskap.

Förkortningar som uttalas bokstav för bokstav ges genitivformen :s, som i SJ:s och SF:s. Om förkortningen uttalas som ett ord gäller den vanliga regeln, till exempel Saabs eller Scans.
 

Läs också "5 tips för bättre texter"!
 

Nyfiken på hur vi kan göra er mer framgångsrika?

Prata webb med oss