Starka tillväxter inom e-handel

Publicerad: onsdag 13 jan 2021 valentina iskandar sallo

Under andra kvartalet år 2020 ökade e-handeln med 49% i Sverige jämfört med år 2019. Under tredje kvartalet år 2020 var tillväxten stark trots att prognoserna visade att det inte var samma dramatiska utveckling. I takt med att samhället öppnade upp allt mer vågade sig fler konsumenter ut för att shoppa. Men det är många som fortfarande upplever sig vara i riskgrupp och föredrar e-handel. Tillväxten har drivits fram dels av en ökning bland existerande e-handlande konsumenter men även av att helt nya grupper har börjat e-handla. Både Facebook och Klarna har rapporterat om en stor ökning av nya e-handlade konsumenter från gruppen +65 år. För många av dessa konsumenter som just börjat e-handla har det i stor utsträckning varit varor till bland annat hushållet samt medicin som har varit intressant men under de senaste månaderna har även andra branscher upplevt en större tillväxt av nya grupper som handlar på nätet hos dem.

 

2. Konsumenter väljer bort traditionell handel...

Nyfiken på hur vi kan göra er mer framgångsrika?

Prata webb med oss