Sammans, den digitala samlingsplatsen för kompetensutveckling

Publicerad: fredag 27 nov 2020

Under hösten fick vi på HL Design i uppdrag från Samordningsförbundet Värend och Sunnerbo Samordningsförbund att skapa en digital plattform för förbundets arbete kring samverkan och kompetensutveckling. Då detta uppdrag behövde bli klart under kort tid tog vi på HL Design tag i projektet direkt och tog fram en modern och energifylld design som ger möjlighet att skräddarsy sin kompetensutvecklingsdag. Idag ska vi få träffa Emma Krantz, förbundschef på Samordningförbundet Värend där hon bland annat berättar för oss om hur hon tycker projektet gick att ta fram, om verktyget WM3 samt om samarbetet mellan HL Design och förbunden. Häng med!


Vad är din huvudsakliga roll på SMF Värend och Sammans?

Min huvudsakliga roll är att vara samordningsförbundets verkställande tjänsteman och arbeta på uppdrag av förbundets styrelse, vilket innebär ansvar för ledning och utveckling av samordningsförbundet. Förbundets syftet är att ge förbundets medlemmar som är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Kronoberg och kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö bättre möjligheter att samordna och prioritera gemensamma insatser för personer som är olika anledningar står utanför arbetsmarknaden. Förbundet arbetar även med kompetensutveckling och samverkan mellan myndigheterna.

Vad jag gör, jag håller mycket möten där de här fyra parterna är med som jag leder och dokumenterar. Vi är kopplade till en egen lag där vissa formalia också ingår i arbetet. Man kan väl kort sagt säga att jag är en liten kommun i mitt lilla förbund. 

 

Vill du berätta lite kort om projektet Sammans?

Sammans är en ny plattform som ni har hjälpt oss att bygga upp som vi äger tillsammans med ett annat förbund. Sen har vi vår egen sida som även ni har hand om. Men projektet med Sammans har ju blivit en kompetensplattform där vi bidrar med kompetenshöjande insatser. Den vanliga hemsidan är uppbyggd med helheten, på Sammans.se har vi tagit ut en del och lagt till i en annan. Alltså en del av vår verksamhet fast på en annan webbadress.

 

Vad var era förväntningar av resultatet efter att ni gav oss uppdraget för projektet Sammans?

Vi hade ju sett en annan webbplats som vi tyckte var bra och som vi inspirerades av. Vi skickade över det till Malin och sa åt henne att “vi vill göra det här, är det möjligt? och hur snabbt kan det gå?”. För oss vad det tydligt vad vi ville ha och plockade inspiration av andra. Förväntningarna ökade i takt med utvecklingen. Först tänkte vi, “Kommer det här ens att gå?” och “Är det möjligt?”. Jag var väldigt nyfiken, hela tiden, tills att projektet var klart.

 

Hur anser ni att projektet gått om vi tittar på det korta tidsintervallet?

Det har gått jättebra, måste jag säga! Malin och kompani har varit väldigt snabba, jag tycker att vi har haft en bra dialog under resans gång! Det blev ju framförallt mycket möten under de sista veckorna innan lansering, Malin var ju med på alla dessa möten där fler parter varit involverade. Jag uppskattade idén med att implementera en varukorg på sidan, det blir ju en igenkänningsfaktor för den som går in på sidan. Dessutom tycker jag färgerna blev så bra, det gick så fort för er att ta fram designen efter att ha hört våra önskemål. Nu är det ju första gången vi gör detta, sen kommer den att utvecklas beroende på om vi lägger på mer grejer där.

 

Den nya webbplatsen har byggts upp i WM3, vad anser du är bäst med detta CMS-verktyg?

Jag har ju blivit tvingad att lära mig WM3 för att vi behövde uppdatera vår hemsida. För tre år sedan hade jag nog aldrig kunnat göra det här. Nu när jag har lärt mig de termerna som finns i WM3, fått utbildningen av er så vet jag ju hur jag ska göra. Jag ser logiken i det hela och hade inte velat byta ut det mot något annat. Något jag tycker om är bland annat hjälplinjerna när jag är inne och redigerar i innehållet.

 

Hur upplever du samarbetet mellan er och HL Design?

Jag tycker att det har funkat bra, vi har ju haft återkommande träffar och projektet blev klart fort, jag vet inte om ni hade kunnat jobba på snabbare än vad som är gjort. Man behöver ju ha är ju feedbacken hela tiden och vid ett tillfälle och när jag kunde lyfta luren och ringa er har det varit mycket enklare att få saker och ting förklarade för sig. Malin har varit väldigt tillmötesgående och varit med på mötena där vi suttit förvirrade allihop. Jättesmidigt med andra ord.

 

Något som du vill tillägga?

Inte mer än att jag tycker att det ska bli spännande att se hur vi kan utveckla detta projektet!

 

Tack Emma för att du tog dig tiden att prata webb med oss!

 

Mer om projektet och Sammans

Projektet inkluderade implementerande mallar för bland annat, startsida, temasida, programsida, anmälningsflöde och en informationssida. Dessutom ville förbundet att vi skulle ta fram ett namn till webbplatsen som enkelt förklarar vad förbundet erbjuder och ska göra. 

Sammas samverkar i Kronoberg för att erbjuda dig som jobbar med eller har fritidsengagemang som rör unga, unika digitala kompetensutvecklingsdagar. Samordningsförbundet Värends och Sunnerbo samordningsförbundets utbildningssyfte är att samla personal från alla förbundets medlemmar för att tillsammans utveckla det arbete dem gör ihop – samverkan. Samverkansutbildningen gör Sunnerbo samordningsförbund tillsammans med Samordningsförbundet Värend, för att samma samverkanskompetens ska finnas i hela Kronobergs län. Dessa kompetensutvecklingsdagar som vill bidra till att unga i vårt län får rätt stöd och behandling samt ett gott bemötande. Vill du veta mer om Sammans? Välkommen att checka in deras nya sajt på Sammans.se!

 

Vill du veta mer? 

Besök Sammans.se

Nyfiken på hur vi kan göra er mer framgångsrika?

Prata webb med oss